O PROJEKTUNET.CUBE GALERIJA

Rezultati natječaja za nove produkcije internetskih radova za net.cube 2015.

Voditeljice net.cube projekta u sastavu Irena Borić, Martina Kontošić i Renata Šparada u natječaju za nove produkcije izabrale su kolaborativne projekte Algoresearch.systems i timeCAPsule.

Algoresearch.systems potpisuju Hrvoje Hiršl i Luis Rodil-Fernández, a timeCAPsule Vedran Gligo i Dina Karadžić.

Algoresearch.systems je platforma za objavljivanje kritičkih tekstova i radova na temu sveprisutne algoritmizacije društva, u pokušaju analize i predviđanja mogućih problema, rješenja i ishoda.

timeCAPsule je društvena platforma za izražavanje i (auto)evaluaciju vizionarske misli, futurizma, te inovacije. Projekt predviđa virtualni prostor za komunikaciju projekta i korisnika, korisnika i korisnika te predviđa definiran datum zaključenja za koji se unose predviđanja temeljena na otvorenim pitanjima koja variraju od političkih i svjetonazornih sve do osobnih. Kroz ponuđeni set pitanja korisnici predviđaju budućnost na zadani datum te su nakon završenja odbrojavanja njihova predviđanja rezimirana u jedan zajednički prostor sci-fi inspiracije i komunikacije. Uz najkrupnije odrednice utopijske i distopijske misli, kroz pitanja se pojavljuju parovi pojmovlja i dualiteta ideologija kao što su tematike humanizma i transhumanizma, patrijarhata i matrijarhata, realizma i idealizma.