O PROJEKTUNET.CUBE GALERIJA

Katarina Peović Vuković:
Politička emancipacija i novi mediji. Badiou ili Foucault na Internetu?